TSG DLA SPÓŁEK

Rozwiązania dla spółek prawa handlowego

Oferujemy rozwiązania dla spółek prawa handlowego, które znajdują się w stanie niewypłacalności albo w stanie zagrożenia niewypłacalnością. Doświadczenie naszych doradców daje gwarancje wybrania odpowiedniej strategii do zaistniałych zaburzeń płynności finansowej, które może zakończyć bezpieczna likwidacja spółki. Wszystkie działania poprzedza szczegółowa analiza danych na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pomoże ona stwierdzić, czy likwidacja spółki jest konieczna. W przypadku wystąpienia wskazań do jej przeprowadzenia proponujemy doradztwo i pomoc prawną na każdym z etapów procedury.

RESTRUKTURYZACJA

Szeroka gama restrukturyzacji sądowej pozwoli spółce uniknąć upadłości i odbudować finanse przedsiębiorstwa.


UPADŁOŚĆ

Poprawne sformułowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz reprezentacja przed sądem pozwoli na sprawne rozstrzygnięcie.


PRE-PACK

Przygotowana likwidacja polega na przeniesieniu przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo ważnych jego elementów na inny podmiot (inwestora) w ramach postępowania upadłościowego, w wyniku czego podmiot ten otrzymuje majątek bez obciążeń rzeczowych.


LIKWIDACJA SPÓŁKI

W niektórych przypadkach nie jest konieczne ogłaszanie upadłości, a wystarczy wszczęcie procedury likwidacyjnej.