WSPIERAMY SYNDYKÓW, ZARZĄDCÓW I NADZORCÓW

Wiemy, jak skomplikowane i wielowątkowe mogą być postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne. Nasze wsparcie obejmuje również syndyków, zarządców i nadzorców, co może okazać się bardzo pomocne i niezbędne w sprawnym przeprowadzeniu wymaganych czynności. Współpracujemy z osobami mającymi wieloletnie doświadczenie w pomocy ich organom. Z naszych usług może skorzystać każdy syndyk czy zarządca działający na terenie Gliwic i innych miast Górnego Śląska. Gwarantujemy indywidualne podejście do współpracy, rzetelną komunikację i kompleksową obsługę zleceń. Zwrócić może się do nas syndyk, zarządca, a także nadzorca. Przygotowujemy odpowiednią dokumentację, a także wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania.

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

Zapewniamy takie usługi jak: sprzątanie, malowanie ścian czy koszenie trawy.

Transport pojazdów i maszyn

Organizujemy transport pojazdów i maszyn do dowolnej lokalizacji w celu ich przechowania albo dostarczenia nabywcy.

Właściwa sprzedaż

Udzielamy informacji potencjalnym nabywcom, okazujemy im składniki masy upadłości i przygotowujemy dokumentację do sprzedaży.

Marketing sprzedażowy

Wykonujemy banery reklamowe oraz umieszczamy ogłoszenia na dedykowanych portalach, na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, aby szybko i sprawnie sprzedać składnik masy upadłości.

Przechowywanie pojazdów i maszyn

Organizujemy bezpieczne parkingi i magazyny, w których przechowujemy ruchome składniki masy upadłości.

Organizacja wycen

Korzystamy ze wsparcia biegłych i rzeczoznawców, mających doświadczenie w wycenie na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Masowa wysyłka

Organizujemy masową wysyłkę korespondencji, na przykład zawiadomień o ogłoszeniu upadłości

Wsparcie w tworzeniu listy wierzytelności / spisu wierzytelności

Przygotowujemy dane do sporządzenia listy wierzytelności i spisu wierzytelności, w tym dokument Excel, z którego dane będą się zaczytywać automatycznie

Archiwizacja dokumentów

Archiwizacja dokumentacji upadłego podmiotu to duże wyzwanie logistyczne. Organizujemy profesjonalną, atrakcyjną cenowo archiwizację, za pośrednictwem specjalizujących się w tym przedsiębiorstw.

Wsparcie w tworzeniu spisu inwentarza

Pomoc taka może się okazać niezbędna zwłaszcza, gdy masa upadłości albo sanacyjna jest bardzo rozdrobniona, a w rezultacie sporządzenie spisu inwentarza wymaga znacznego nakładu pracy i czasu

Transport dokumentów

Zapewniamy bezpieczny transport dokumentów do biura syndyka, zarządcy albo nadzorcy, lub w inne miejsce wyznaczone, w tym archiwizacji

Ubezpieczenie składników masy

Pilnujemy, aby składniki masy upadłości / masy sanacyjnej miały ważne ubezpieczenie (nieruchomości, pojazdów, maszyn), które będzie obejmowało jak najszerszą gamę zdarzeń, przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów.

Utylizacja odpadów

Współpracujemy z podmiotami, które zajmują się profesjonalną, bezpieczną utylizacją odpadów, w tym odpadów toksycznych, medycznych, paliwowych, itd.

Zoptymalizuj Swoje Działania

Korzystając z naszych usług, doświadczenia i zasobów nadasz swoim działaniom odpowiednią dynamikę i sprawnie przebrniesz przez czynności postępowania. Naszą ofertę kierujemy do takich osób, jak właściciel, zarządca lub syndyk występujący w imieniu przedsiębiorstwa z Gliwic i całego rejonu Górnego Śląska. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do współpracy w dogodnym dla Państwa terminie.