TSG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Obsługa przedsiębiorców – doradca restrukturyzacyjny

Obsługujemy przedsiębiorców oraz kadry menedżerskie, którym zapewniamy kompleksową realizację usług polegających na restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz ochronie członków zarządu przed odpowiedzialnością cywilną i karną. Nasz doradca restrukturyzacyjny poprzedza wszelkie czynności szczegółową analizą. Na jej podstawie opracowujemy strategię działań indywidualnie dobraną do potrzeb firmy. Postępowanie restrukturyzacyjne traktujemy indywidualnie na każdym etapie zlecenia. Dzięki temu przygotowany harmonogram umożliwia sprawne przeprowadzenie niezbędnych procedur. Nasi przedstawiciele doskonale znają prawo restrukturyzacyjne i posiadają doświadczenie niezbędne do wsparcia zleceniodawców na każdym etapie działania. Zapewniamy przy tym wysoką jakość komunikacji. Nasz doradca restrukturyzacyjny utrzymuje kontakt z klientem przez cały okres postępowania, dokładnie tłumacząc każdą decyzję. Dzięki temu nie pojawiają się żadne nieporozumienia.

RESTRUKTURYZACJA, UPADŁOŚĆ

Skorzystanie z usług TSG umożliwi Twojemu przedsiębiorstwu przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji, a jeśli okaże się to niemożliwe – ogłoszenie upadłości na zasadach konsumenckich.

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Częstą przyczyną zaburzeń płynności finansowej jest istnienie nieściągniętych należności. Dzięki współpracy z doświadczonymi prawnikami oferujemy wsparcie w odzyskaniu pieniędzy.


OCHRONA
PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ

Członkowie zarządów spółek kapitałowych są narażeni na odpowiedzialność cywilną, m.in. z art. 299 k.s.h. Skorzystanie z naszych usług pozwoli na obronę przed roszczeniami w stosunku do członków zarządu.

OCHRONA
PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ

Członkowie zarządu mogą odpowiadać karnie, m.in. za niegospodarność albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Zapewniamy obronę przy wsparciu prawników współpracujących z TSG.

Doradztwo i postępowanie restrukturyzacyjne

Oferujemy sprawną obsługę zleceń – przedstawimy propozycje opracowanych rozwiązań i dokładnie je omówimy, aby umożliwić wybór najlepszego z nich. Wskażemy postępowanie restrukturyzacyjne zalecane w sytuacji, w której znalazło się przedsiębiorstwo. Ponadto doradzimy, w jaki sposób zoptymalizować jego dalsze funkcjonowanie i zabezpieczyć interesy właściciela. Oddłużanie firm prowadzone jest w sposób rzetelny oraz indywidualny. W ramach świadczonych usług wspieramy podmioty zagrożone niewypłacalnością na każdym etapie ich funkcjonowania – także ogłoszenie upadłości, czy też przeprowadzenia likwidacji. Naszą działalność, do której zaliczamy się restrukturyzacja firm, realizujemy w głównej mierze na terenie Gliwic. Ofertę kierujemy także do mieszkańców z pozostałych miast Górnego Śląska oraz całego kraju.

Doświadczony doradca restrukturyzacyjny

Zarówno w przypadku małych, jak i dużych przedsiębiorstw, oferujemy pomoc w każdej kryzysowej sytuacji związanej ze sferą finansów. Restrukturyzacja firm ma na celu nie tylko właściwe rozłożenie budżetu celem pozbycia się długów, ale także ogólną poprawę pozycji przedsiębiorstwa na tle konkurencji. W trakcie wstępnych konsultacji przedstawiamy i rozważamy wspólnie wszelkie możliwe kierunki działania dla określonego problemu. Nasz doświadczony doradca restrukturyzacyjny po zapoznaniu się ze statusem ekonomiczno-prawnym firmy podejmuje określone środki zaradcze mające na celu zażegnanie kłopotów finansowych. W razie konieczności występujemy w roli nadzorcy, zarządcy lub syndyka. Prawo restrukturyzacyjne jest specjalnością naszych ekspertów, dlatego podejmą się oni nawet skomplikowanych spraw. Oddłużanie firm to dziedzina, wokół której stosujemy sprawdzone przez lata strategie postępowania. Po dokładnej ocenie ryzyka oraz analizie dokumentów zabezpieczamy sytuację przedsiębiorcy, uwalniając go od potencjalnego zadłużenia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do kontaktu.restrukturyzacja firm