TSG jest podmiotem wspierającym syndyków, zarządców, nadzorców sądowych w toku prac związanych z likwidacją masy upadłości i zarządzaniem przedsiębiorstwem dłużnika. Usługi na rzecz organów pozasądowych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych obejmują w szczególności:

– Sporządzenie projektu spisu inwentarza,
– Porządkowanie nieruchomości stanowiących składnik masy upadłości albo masy sanacyjnej (m.in. sprzątanie, malowanie, koszenie trawy)
– Organizacja sprzedaży w ramach postępowań upadłościowych (m.in. poprzez ogłoszenia na facebooku, portale internetowe dedykowane sprzedaży, zamawianie i wieszanie banerów sprzedażowych, kontakt z nabywcami, tworzenie folderów sprzedażowych, udostępnianie nieruchomości potencjalnym nabywcom),
– Organizacja transportu sprzętu, maszyn i pojazdów stanowiących składniki masy upadłości,
– Przeprowadzenie masowej wysyłki korespondencji, np. zawiadomień o ogłoszeniu upadłości,
– Organizacja wycen nieruchomości,
– Czynności administracyjne, w tym wysyłka zawiadomień o ogłoszenie upadłości, wsparcie w procesie tworzenia list wierzytelności,
– Transport dokumentów,
– Organizacja archiwizacji dokumentacji upadłego.